Tarix
Bakalavr i̇xti̇saslari
Magi̇str i̇xti̇saslari
Doktor i̇xti̇saslari
Statistik göstəricilər
Heyət

 

Ali Pedaqoji İnstitut yaradılarkən burada təşkil edilən üç şöbədən biri Fizika-riyaziyyat şöbəsi olub. Şöbənin ilk rəhbəri (dekanı) Məmməd bəy Əfəndiyev olub. İlk tədris ilində şöbənin əsas fənn müəllimi Məmməd Əfəndiyev idi. İkinci tədris ilində fizika müəllimi Rəhim Məlikov və təcrübə məşğələlərini aparmaq üçün H.V.Berq şöbəyə işləməyə dəvət olundular. Az sonra Peterburq Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakültəsinin məzunu Bəhram Mirzəyev də Ali Pedaqoji İnstituta dəvət edildi. Şöbənin 1924-cü ildə 9 nəfərdən ibarət ilk məzunu oldu ki, onlardan da 7 nəfəri riyaziyyat müəllimi idi. Şöbəni 1925-ci ildə 6, 1926-cı ildə 24, 1927-ci ildə 17 nəfər bitirdi. Ali Pedaqoji İnstitut 1927-ci ildə ADU-nun Pedaqoji fakültəsi ilə birləşdiriləndə fizika-riyaziyyat şöbəsi eyni adı fakültə ilə birləşdirildi. 1930-cu ildə Ali Pedaqoji İnstitut yenidən təşkil edilərkən burada fəaliyyətə başlayan fakültə- lərdən biri də Təbiyyat-riyaziyyat fakültəsi (dekan Mehdi Əliyev) oldu. Fakültənin nəzdində riyaziyyat fənləri ilə bağlı iki kafedra fəaliyyət göstərirdi: Riyaziyyat kafedrası (dos.M.Əfəndiyev), Riyaziyyat metodikası kafedrası (prof.A.Ammosov). 

Riyaziyyat kafedrasında dos.Məmməd Əfəndiyev, dos.A.X.Usubbəyova, prof.Məmməd Əliyev, Bəhram Yusifzadə, Abdulla Tahirzadə, Tağı Namazzadə, Abdulla Təmrazlı və b, Riyazyyat metodikası kafedrasında prof.A.Ammosov, Tahir Abdullayev və b. çalışırdı.

Fizika-riyaziyyat fakültəsinə 1934-1936-cı illərdə dos.Məmməd Əfəndiyev, 1936-1938-ci illərdə Bəhram Yusifzadə, 1938-1941-ci illərdə Abbasqulu Abbaszadə rəhbərlik etmişdir.

Ətraflı

Sıra  №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi 

Rus  bölməsi

Ingilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1.

050114

Riyaziyyat müəllimliyi

+

-

-

-

+

-

2.

050115

Riyaziyyat informatika müəllimliyi

+

-

+

-

-

-

3.

050108

İnformatika  müəllimliyi

+

-

-

-

-

-

Sıra  №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi 

Rus  bölməsi

Ingilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1.

060105

Riyaziyyatın tədrisi metodikası metodologiyası

+

-

-

-

-

-

2.

060909

Informatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası

+

-

-

-

-

-

Sıra  №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi 

Rus  bölməsi

Ingilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1.

58.01.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatin tədrisi metodikasi)

        +

-

-

-

-

-

2.

58.01.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (İnformatikanın tədrisi metodikası )

        +

-

-

-

-

-

Tələbələrin ümumi sayı

Bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Magistr dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Doktor dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Əyani təhsil alanlar

Qiyabi təhsil alanlar

Onlardan əcnəbi 

tələbələr

1421

1421

39

5

1421

-

3

Allahverdi Qədir oğlu Cəfərov
Tünzalə Hüseynova
Gülnarə Əliyeva
Aidə Səfərova
Allahverdi Cəfərov
Dekan
Tünzalə Hüseynova
Dekan müavini
Gülnarə Əliyeva
Tyutor
Aidə Səfərova
Tyutor


Ətraflı

Tarix
Bakalavr i̇xti̇saslari
Magi̇str i̇xti̇saslari
Doktor i̇xti̇saslari
Statistik göstəricilər
Heyət
 

Ali Pedaqoji İnstitut yaradılarkən burada təşkil edilən üç şöbədən biri Fizika-riyaziyyat şöbəsi olub. Şöbənin ilk rəhbəri (dekanı) Məmməd bəy Əfəndiyev olub. İlk tədris ilində şöbənin əsas fənn müəllimi Məmməd Əfəndiyev idi. İkinci tədris ilində fizika müəllimi Rəhim Məlikov və təcrübə məşğələlərini aparmaq üçün H.V.Berq şöbəyə işləməyə dəvət olundular. Az sonra Peterburq Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakültəsinin məzunu Bəhram Mirzəyev də Ali Pedaqoji İnstituta dəvət edildi. Şöbənin 1924-cü ildə 9 nəfərdən ibarət ilk məzunu oldu ki, onlardan da 7 nəfəri riyaziyyat müəllimi idi. Şöbəni 1925-ci ildə 6, 1926-cı ildə 24, 1927-ci ildə 17 nəfər bitirdi. Ali Pedaqoji İnstitut 1927-ci ildə ADU-nun Pedaqoji fakültəsi ilə birləşdiriləndə fizika-riyaziyyat şöbəsi eyni adı fakültə ilə birləşdirildi. 1930-cu ildə Ali Pedaqoji İnstitut yenidən təşkil edilərkən burada fəaliyyətə başlayan fakültə- lərdən biri də Təbiyyat-riyaziyyat fakültəsi (dekan Mehdi Əliyev) oldu. Fakültənin nəzdində riyaziyyat fənləri ilə bağlı iki kafedra fəaliyyət göstərirdi: Riyaziyyat kafedrası (dos.M.Əfəndiyev), Riyaziyyat metodikası kafedrası (prof.A.Ammosov). 

Riyaziyyat kafedrasında dos.Məmməd Əfəndiyev, dos.A.X.Usubbəyova, prof.Məmməd Əliyev, Bəhram Yusifzadə, Abdulla Tahirzadə, Tağı Namazzadə, Abdulla Təmrazlı və b, Riyazyyat metodikası kafedrasında prof.A.Ammosov, Tahir Abdullayev və b. çalışırdı.

Fizika-riyaziyyat fakültəsinə 1934-1936-cı illərdə dos.Məmməd Əfəndiyev, 1936-1938-ci illərdə Bəhram Yusifzadə, 1938-1941-ci illərdə Abbasqulu Abbaszadə rəhbərlik etmişdir.

Ətraflı

Sıra  №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi 

Rus  bölməsi

Ingilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1.

050114

Riyaziyyat müəllimliyi

+

-

-

-

+

-

2.

050115

Riyaziyyat informatika müəllimliyi

+

-

+

-

-

-

3.

050108

İnformatika  müəllimliyi

+

-

-

-

-

-

Sıra  №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi 

Rus  bölməsi

Ingilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1.

060105

Riyaziyyatın tədrisi metodikası metodologiyası

+

-

-

-

-

-

2.

060909

Informatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası

+

-

-

-

-

-

Sıra  №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi təhsil bölmələri

Azərbaycan bölməsi 

Rus  bölməsi

Ingilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1.

58.01.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatin tədrisi metodikasi)

        +

-

-

-

-

-

2.

58.01.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (İnformatikanın tədrisi metodikası )

        +

-

-

-

-

-

Tələbələrin ümumi sayı

Bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Magistr dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Doktor dərəcəsi üzrə təhsil alanlar

Əyani təhsil alanlar

Qiyabi təhsil alanlar

Onlardan əcnəbi 

tələbələr

1421

1421

39

5

1421

-

3

Allahverdi Qədir oğlu Cəfərov
Elşad Həmidov
Tünzalə Hüseynova
Gülnarə Əliyeva
Allahverdi Cəfərov
Dekan
Elşad Həmidov
Dekan müavini
Tünzalə Hüseynova
Dekan müavini
Gülnarə Əliyeva
Tyutor


Ətraflı

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Bakı, AZ1000,
Ü.Hacıbəyli küç., 68

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search