Tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Heyət
Əlaqə

Kafedra 1936-ci ildə “ Ali cəbr, analitik həndəsə və astronomiya” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Onun ilk müdiri Bəhram Yusifzadə olmuşdur.1969-cu ildə Ali cəbr və analitik həndəsə kafedrasının bazası əsasında iki müstəqil kafedra yaradılmışdır: ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” və “Həndəsə”. ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasına AMEA-nın müxbir üzvi, əməkdar elm xadimi, prof. Mais Cavadov, “Həndəsə” kafedrasına isə B.Yusifzadə müdir seçilmişdir. 1974-1985 ci illərdə “Həndəsə” kafedrasına Q.Qasımov başçılıq etmişdir.1992-ci ildə ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasına dos.L.Ş.Əbdülkərimli rəhbərlik etməyə başlad. 1998-ci ildə ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” və “Həndəsə”kafedraları yenidən birləşərək “Cəbr və həndəsə” kafedrası adlandırılmışdır. Həmin ildən kafedraya pedaqoji elmlər doktoru Y.R.Baxşəliyev rəhbərlik etmişdir. 2012-ci ildən kafedraya dos.Z.Q.Sadıxov rəhbərlik edir.

ADPU-nun rektorunun 01.06.2012-ci il tarixli, 1\343 saylı və 25.06.2013-cü il tarixli 1.362 saylı əmrləri ilə 30.05.2012-ci ildən kafedraya f-r.e.n, dos. Zahirəli Qafar oğlu Sadıxov rəhbərlik edirdi. Dos. Sadıxov Z.Q-dan sonra 12.11.2019-cu ildə kafedraya dos.Şahbazov A.İ. rəhbərlik etmişdi. Hal-hazırda kafedranı müdir əvəzi dekan dos. Fərəcov A.S. rəhbərlik edir.

Cəbr və həndəsə kafedrası

 

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyük laborant

Laborant

Say

 1  1

5

2

3

1

1

“Cəbr və həndəsə” Kafedra 1936-ci ildə “ Ali cəbr, analitik həndəsə və astronomiya” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Onun ilk müdiri Bəhram Yusifzadə olmuşdur.1969-cu ildə Ali cəbr və analitik həndəsə kafedrasının bazası əsasında iki müstəqil kafedra yaradılmışdır: “Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” və “Həndəsə”. ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasına AMEA-nın müxbir üzvi, əməkdar elm xadimi, prof. Mais Cavadov, “Həndəsə” kafedrasına isə B.Yusifzadə müdir seçilmişdir. 1974-1985 ci illərdə “Həndəsə” kafedrasına Q.Qasımov başçılıq etmişdir.

1992-ci ildə ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasına dos.L.Ş.Əbdülkərimli rəhbərlik etməyə başladı. “Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasında M. Cavadov , Y. Baxşəliyev, T. Zamanov, İ.Əliyev, F.Abdullayev, F. Əfəndiyev ,Ş. Abdullayev, H. Əkbərova, L. Əbdülkərimli ,R. Eyyubov , A. Soltanov, A.Mütəlibov ,H. Həşimov ,V. Rüstəmov, S.Haxıyev , “Həndəsə” kafedrasında Q. Qasımov , G. Xudaverdiyeva, P.Göyüşov, R.Abbasov, M. Nəcəfov ,Ü. İsmayılova, B.Quliyeva, N. Acalova, X.Paşayev, A.Şələmənov, B.Əsgərov, H.Hüseynov, kimi bacarıqlı müəllimlər fəaliyyət göstərmiş və çoxları indi də fəaliyyət göstərirlər.

1998-ci ildə ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” və “Həndəsə”kafedraları yenidən birləşərək “Cəbr və həndəsə” kafedrası adlandırılmışdır. Həmin ildən kafedraya pedaqoji elmlər doktoru Y.R.Baxşəliyev rəhbərlik etmişdir. 2012-ci ildən kafedrayan dos.Z.Q.Sadıxov rəhbərlik etmişdir. Dos. Sadıxov Z.Q.-dan sonra 12.11.2019-cu ildə kafedraya dos.Şahbazov A.İ. rəhbərlik etmişdi. Hal-hazırda kafedranı müdir əvəzi dekan dos. Fərəcov A.S. rəhbərlik edir.

Kafedranın fəaliyyəti dövründə ondan çox namizədlik, bir doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuş, yüzlərlə elmi məqalələr həm ölkə daxilində,həm də xaricdə çap olunmuşdur. Bundan başqa çox saylı monoqrafiyalar, dərs vəsaitləri, dərsliklər çap olunmuşdur.

Hazırda kafedrada 10 müəllim–dosentlər: Araz Fərəcov (kafedra müdiri əvəzi), Zahirəli Sadıxov, Hökümə Əkpərova, Naidə Acalova, Vaqif Cabbarzadə, Heydər Hüseynov, baş müəllimlər: Sadəddin Haxıyev, Veysov Hafiz, müəllimlər: Pənahova Zümrüd, Şəbnəm Süleymanova, Yuliya Abbasova çalışır.

 

 

 

Fənnin adı

1.

Analitik həndəsə və cəbr

2.

Cəbr

3.

Analitik Həndəsə-1

4.

Diskret Riyaziyyat  və məntiqi elementləri

5.

Həndəsə əsasları

6.

Xətti cəbr

7.

Diferensial həndəsə və topologiya

8.

Xətti bərabərsizliklər sistemi

Araz Fərəcov
Naidə Andam qızı Acalova
Zahirəli Qafar oğlu Sadıxov
Vaqif Mustafa oğlu Cabbarzadə
Araz Fərəcov
Dekan
Naidə Acalova
Dosent
Zahirəli Sadıxov
Dosent
Vaqif Cabbarzadə
Dosent


Ətraflı

Kafedra

Ünvan

Əlaqə nömrəsi

Elektron poçt ünvanı

Cəbr və həndəsə

Üzeyir Hacıbəyli, 34

 (012) 598-38-03

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Heyət
Əlaqə

Kafedra 1936-ci ildə “ Ali cəbr, analitik həndəsə və astronomiya” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Onun ilk müdiri Bəhram Yusifzadə olmuşdur.1969-cu ildə Ali cəbr və analitik həndəsə kafedrasının bazası əsasında iki müstəqil kafedra yaradılmışdır: ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” və “Həndəsə”. ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasına AMEA-nın müxbir üzvi, əməkdar elm xadimi, prof. Mais Cavadov, “Həndəsə” kafedrasına isə B.Yusifzadə müdir seçilmişdir. 1974-1985 ci illərdə “Həndəsə” kafedrasına Q.Qasımov başçılıq etmişdir.1992-ci ildə ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasına dos.L.Ş.Əbdülkərimli rəhbərlik etməyə başlad. 1998-ci ildə ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” və “Həndəsə”kafedraları yenidən birləşərək “Cəbr və həndəsə” kafedrası adlandırılmışdır. Həmin ildən kafedraya pedaqoji elmlər doktoru Y.R.Baxşəliyev rəhbərlik etmişdir. 2012-ci ildən kafedraya dos.Z.Q.Sadıxov rəhbərlik edir.

ADPU-nun rektorunun 01.06.2012-ci il tarixli, 1\343 saylı və 25.06.2013-cü il tarixli 1.362 saylı əmrləri ilə 30.05.2012-ci ildən kafedraya f-r.e.n, dos. Zahirəli Qafar oğlu Sadıxov rəhbərlik edirdi. Dos. Sadıxov Z.Q-dan sonra 12.11.2019-cu ildə kafedraya dos.Şahbazov A.İ. rəhbərlik etmişdi. Hal-hazırda kafedranı müdir əvəzi dekan dos. Fərəcov A.S. rəhbərlik edir.

Cəbr və həndəsə kafedrası

 

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyük laborant

Laborant

Say

 1  1

5

2

3

1

1

“Cəbr və həndəsə” Kafedra 1936-ci ildə “ Ali cəbr, analitik həndəsə və astronomiya” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Onun ilk müdiri Bəhram Yusifzadə olmuşdur.1969-cu ildə Ali cəbr və analitik həndəsə kafedrasının bazası əsasında iki müstəqil kafedra yaradılmışdır: “Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” və “Həndəsə”. ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasına AMEA-nın müxbir üzvi, əməkdar elm xadimi, prof. Mais Cavadov, “Həndəsə” kafedrasına isə B.Yusifzadə müdir seçilmişdir. 1974-1985 ci illərdə “Həndəsə” kafedrasına Q.Qasımov başçılıq etmişdir.

1992-ci ildə ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasına dos.L.Ş.Əbdülkərimli rəhbərlik etməyə başladı. “Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasında M. Cavadov , Y. Baxşəliyev, T. Zamanov, İ.Əliyev, F.Abdullayev, F. Əfəndiyev ,Ş. Abdullayev, H. Əkbərova, L. Əbdülkərimli ,R. Eyyubov , A. Soltanov, A.Mütəlibov ,H. Həşimov ,V. Rüstəmov, S.Haxıyev , “Həndəsə” kafedrasında Q. Qasımov , G. Xudaverdiyeva, P.Göyüşov, R.Abbasov, M. Nəcəfov ,Ü. İsmayılova, B.Quliyeva, N. Acalova, X.Paşayev, A.Şələmənov, B.Əsgərov, H.Hüseynov, kimi bacarıqlı müəllimlər fəaliyyət göstərmiş və çoxları indi də fəaliyyət göstərirlər.

1998-ci ildə ”Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” və “Həndəsə”kafedraları yenidən birləşərək “Cəbr və həndəsə” kafedrası adlandırılmışdır. Həmin ildən kafedraya pedaqoji elmlər doktoru Y.R.Baxşəliyev rəhbərlik etmişdir. 2012-ci ildən kafedrayan dos.Z.Q.Sadıxov rəhbərlik etmişdir. Dos. Sadıxov Z.Q.-dan sonra 12.11.2019-cu ildə kafedraya dos.Şahbazov A.İ. rəhbərlik etmişdi. Hal-hazırda kafedranı müdir əvəzi dekan dos. Fərəcov A.S. rəhbərlik edir.

Kafedranın fəaliyyəti dövründə ondan çox namizədlik, bir doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuş, yüzlərlə elmi məqalələr həm ölkə daxilində,həm də xaricdə çap olunmuşdur. Bundan başqa çox saylı monoqrafiyalar, dərs vəsaitləri, dərsliklər çap olunmuşdur.

Hazırda kafedrada 10 müəllim–dosentlər: Araz Fərəcov (kafedra müdiri əvəzi), Zahirəli Sadıxov, Hökümə Əkpərova, Naidə Acalova, Vaqif Cabbarzadə, Heydər Hüseynov, baş müəllimlər: Sadəddin Haxıyev, Veysov Hafiz, müəllimlər: Pənahova Zümrüd, Şəbnəm Süleymanova, Yuliya Abbasova çalışır.

 

 

 

Fənnin adı

1.

Analitik həndəsə və cəbr

2.

Cəbr

3.

Analitik Həndəsə-1

4.

Diskret Riyaziyyat  və məntiqi elementləri

5.

Həndəsə əsasları

6.

Xətti cəbr

7.

Diferensial həndəsə və topologiya

8.

Xətti bərabərsizliklər sistemi

Araz Fərəcov
Naidə Andam qızı Acalova
Zahirəli Qafar oğlu Sadıxov
Vaqif Mustafa oğlu Cabbarzadə
Araz Fərəcov
Dekan
Naidə Acalova
Dosent
Zahirəli Sadıxov
Dosent
Vaqif Cabbarzadə
Dosent


Ətraflı

Kafedra

Ünvan

Əlaqə nömrəsi

Elektron poçt ünvanı

Cəbr və həndəsə

Üzeyir Hacıbəyli, 34

 (012) 598-38-03

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Bakı, AZ1000,
Ü.Hacıbəyli küç., 68

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search