Tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Xarici əlaqələr
Heyət
Əlaqə

Kafedra 1971-ci ildə “Hesablama riyaziyyatı və ehtimal nəzəriyyəsi” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 1971-1981-ci illərdə kafedranın müdiri dos.H.Əliyev olmuşdur. 1981-1996-cı illərdə kafedraya r.ü.f.d. prof.Ə.M.Məmmədov rəhbərlik etmişdir. 1996-1998-ci illərdə kafedraya prof.V.Musayev rəhbərlik etmişdir.1998-ci ildən 2017-ci ilə kimi kafedraya r.ü.f.d.,dos.Z.Ə.Tağıyeva rəhbərlik etmişdir. 2017-2019-cu ildə Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasına r.ü.e.d,prof.R.Z.Hümbətəliyev rəhbərlik etmişdir. 09.07.2019-cu ildə Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının adı dəyişdirilərək “Kompüter elmləri” adı verilmişdir. 12.12.2019-23.06.2022 illərdə t.ü.f.d,dos.S.B.Mazanova kafedra müdiri vəzifəsini icra edirdi. 23.06.2022-ci il tarixindən Kompüter elmləri kafedrasına t.ü.f.d, dos.S.B.Mazanova rəhbərlik edir.

Kompüter elmləri kafedrası bakalavr təhsil pilləsində “riyaziyyat müəllimliyi”, “riyaziyyat və informatika müəllimliyi”, “informatika müəllimliyi” istiqamətləri üzrə, magistratura təhsil pilləsində “İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası” istiqamətləri üzrə əsas aparıcı ixtisas kafedralarından biridir. Bundan əlavə bakalavr təhsil pilləsində kafedra “Filologiya”, “İbtidai təhsil”, “Tarix və cografiya”, “Məktəbəqədər təhsil”, “Kimya və biologiya”, “Fizika və texnologiya”, “Musiqi, təsviri sənət və gənclərin çağırışa qədər hərbi hazırlığı”, fakültələri üçün qeyri-ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

Son illərdə kafedranın potensialı artmış, elmi dərəcəlilərin sayı çoxalmışdır. 2010-cu ildə dos.Ə.Q.Pələngov  pedaqoji elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 2014-cı ildə isə  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın qərarı ilə professor diplomu verilmişdir. 2012-ci ildə Q.İ.Bəşirova pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır. 2017-cı ildə A.M.Qasımova  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır.
Kafedranın əməkdaşları müxtəlif xarici ölkələrdə elmi işləri çap olunmuşdur. Xaricdə 63 məqalə o cümlədən impact factor jurnalında  4 məqalə, respublika jurnallarında 300-dən çox elmi məqalə, 4 monoqrafiya, 30-dan çox dərs vəsaiti  çap olunmuşdur.

Kafedra əməkdaşları 2 problem üzrə (İnformatikanın tədrisi metodikası və hesablama riyaziyyatı) elmi-tədqiqat işləri aparırlar.

2022-cu ildə kafedrada  27nəfər professor-müəllim heyəti və  4 nəfər tədris-köməkçi  heyyəti çalışır. 1 nəfər p.e.d, professor,  9 nəfər fəlsəfə doktoru-dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi, 4 nəfər fəlsəfə doktor-baş müəllim 4 nəfər baş müəllim, 7 nəfər müəllim  fəaliyyət göstərir.

Kompüter elmləri

Vəzifəfə adı

kaf.müdiri

professor

dosent

dosent əvəzi

baş müəllim

müəllim

baş laborant

Say

1

1

9

1

8

7

4

 

Son illərdə kafedranın potensialı artmış, elmi dərəcəlilərin sayı çoxalmışdır. 2010-cu ildə dos.Ə.Q.Pələngov pedaqoji elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 2014-cı ildə isə  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın qərarı ilə professor diplomu verilmişdir. 2012-ci ildə Q.İ.Bəşirova pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır. 2017- cı ildə A.M.Qasımova pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır.

Fənnin adı

 

 

1

İnformatikanın nəzəri əsasları

 

2

Alqoritmlər nəzəriyyəsi

 

3

Kompüterin aparat və program təminatı

 

4

Proqramlaşma dilləri

 

5

Hesablama riyaziyyatı

 

6

Kompüter modelləşdirilməsi

 

7

Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

 

8

Robototexnika və proqramlaşdırma

 

9

İnformatika və təhsildə İKT

 

10

İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası.

 

11

Kompüter qrafikası

 

12

Təhsildə İT

 

13

Müasir təlim metodları

 

14

 

Seçmə fənlər:

1. Virtual təlim sistemi texnologiyaları (VTS)

2. Tətbiqi program vasitələri.

3. MATLab riyazi paket programı

4. MATCad riyazi paket programı

5. Web programlaşdırma

6.VBA programlaşdırma

 

Son illərdə kafedra əməkdaşları Turkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Dagistan və başqa ölkələrin universitetləri, elmi-tədqiqat institutları ilə daha sıx əlaqə saxlamış və elmi əməkdaşlıq etmişdir.

Riyaziyyat fakültəsinin dekanı Araz Fərəcov İstanbulda İstanbul Aydın Universitetində, Kompüter elmləri kafedrasının dosenti Səadət Mazanova və müəllimi Aynur Əliyeva İzmir şəhərində Ege Universiteti, Dokuz  Eylül Universiteti 2022-ci ildə layihə çərçivəsində (“Müasir təlim texnologiyalarına və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni məzmunlu təhsilin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tətbiqi) ezamiyyətdə olmuşdular. Ege Universiteti və İstanbul Aydın universitetləri ilə birgə seminar və konfrans, müəllimlərin mobillik və tələbələrin mübadiləsi üçün protokollar imzalanmışdır. Dokkuz Eylül Universiteti ilə protokollar hazırlığ mərhələsindədir. Ezamiyyət dövründə İstanbul Aydın Universitetinin Uluslararasi İlişkiler direktörlüğü ilə, Egitim fakültəsinin rəhbəri ilə və elmi heyəti ilə görüşlər keçirilmişdir. Uzaktan Eğitim mərkəzinin fəaliyyəti ilə və programları ilə  yaxından tanış olunub. Kafedra əməkdaşları  beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər:

 • 19-20 Avropa ittifaqının maliyyə dəstəyi ilə UNİCEF və “Reğional inkişaf” İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələr çərçivəsində inklüziv təhsil üzrə təlimdə 28 oktyabr-02 noyabr 2019- cu il tarixində;
 • Применение компьютера на уроках физики. Məqalə.Северо-Кавказский горно-металлургический институт. I Международная научно-практическая конференция;
 • Сравнительный анализ языков рутhон, С++ и Java для обучения студентов программированию, məqalə, Восточно Европейский научный журнал, cентябрь 2020;
 • Об обучении ВЕБ-проектам в 11 классе средней школы.Актуальные проблемы информатизации образования. Сборник начных трудов по материалам. Международной научно-практической конференции, Г.Черкесск-2020S.133-136. УДК 37: 004 ББК 74.32.81;
 • Современные тенденции развития информационных технологии в научных исследованиях и прикладных областях. Сборник докладах. Статья I Международной научно-практической конференции, Россия, Владикафказ, 27-28 март 2020.С.19-21.УДК 004 ББК 32.81.С56;
 • Краевых Задач Для Операторно–Дифференциальных Уравнений Второго Порядка В Пространстве Гладких Вектор–Функций. Məqalə. 3.Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi Ocak 18-19, 2020 Mardin–Türkiye;
 • О Гладких Решениях Операторно–Дифференциального Уравнения Второго Порядка В Гильбертово Пространство. Tezis. Ankara Iı. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,6-8 Mart 2020, Ankara;
 • О гладких решениях краевых задач на конечном отрезке для операторно-дифференциалъных уравнений второго порядка. Tezis. IV. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 29 Şubat - 01 Mart 2020;
 • “Alqoritmləşdirmənin əsasları” mövzusunun kollektivlə iş metodları ilə tədrisi sosiallaşma vasitə kimi, 3RD Karabagh international congress of modern studies in sosial and humanities, 7-10 iyun 2022;
 • Mobil texnologiyalardan istifadənin pedaqoji-psixoloji və metodoloji aspektləri, SCIENCE and TECHNOLOGIES» ІV International Scientific and Practical conference MATERIALS, Алматы, may-2022 .

Səadət Bəybala qızı Mazanova
Əbülfət Qulam oğlu Pələngov
Rəhimə Qurban qızı Cəlilova
Elşad Həmid oğlu Həmidov
Səadət Mazanova
Kafedra müdiri
Əbülfət Pələngov
Professor
Rəhimə Cəlilova
Dosent
Elşad Həmidov
Dosent


Ətraflı

Kafedra

Ünvan

Əlaqə nömrəsi

Elektron poçt ünvanı

Kompüter elmləri

Üzeyir Hacıbəyli 68

 (012) 498- 6393

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Xarici əlaqələr
Heyət
Əlaqə

Kafedra 1971-ci ildə “Hesablama riyaziyyatı və ehtimal nəzəriyyəsi” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 1971-1981-ci illərdə kafedranın müdiri dos.H.Əliyev olmuşdur. 1981-1996-cı illərdə kafedraya r.ü.f.d. prof.Ə.M.Məmmədov rəhbərlik etmişdir. 1996-1998-ci illərdə kafedraya prof.V.Musayev rəhbərlik etmişdir.1998-ci ildən 2017-ci ilə kimi kafedraya r.ü.f.d.,dos.Z.Ə.Tağıyeva rəhbərlik etmişdir. 2017-2019-cu ildə Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasına r.ü.e.d,prof.R.Z.Hümbətəliyev rəhbərlik etmişdir. 09.07.2019-cu ildə Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının adı dəyişdirilərək “Kompüter elmləri” adı verilmişdir. 12.12.2019-23.06.2022 illərdə t.ü.f.d,dos.S.B.Mazanova kafedra müdiri vəzifəsini icra edirdi. 23.06.2022-ci il tarixindən Kompüter elmləri kafedrasına t.ü.f.d, dos.S.B.Mazanova rəhbərlik edir.

Kompüter elmləri kafedrası bakalavr təhsil pilləsində “riyaziyyat müəllimliyi”, “riyaziyyat və informatika müəllimliyi”, “informatika müəllimliyi” istiqamətləri üzrə, magistratura təhsil pilləsində “İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası” istiqamətləri üzrə əsas aparıcı ixtisas kafedralarından biridir. Bundan əlavə bakalavr təhsil pilləsində kafedra “Filologiya”, “İbtidai təhsil”, “Tarix və cografiya”, “Məktəbəqədər təhsil”, “Kimya və biologiya”, “Fizika və texnologiya”, “Musiqi, təsviri sənət və gənclərin çağırışa qədər hərbi hazırlığı”, fakültələri üçün qeyri-ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

Son illərdə kafedranın potensialı artmış, elmi dərəcəlilərin sayı çoxalmışdır. 2010-cu ildə dos.Ə.Q.Pələngov  pedaqoji elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 2014-cı ildə isə  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın qərarı ilə professor diplomu verilmişdir. 2012-ci ildə Q.İ.Bəşirova pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır. 2017-cı ildə A.M.Qasımova  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır.
Kafedranın əməkdaşları müxtəlif xarici ölkələrdə elmi işləri çap olunmuşdur. Xaricdə 63 məqalə o cümlədən impact factor jurnalında  4 məqalə, respublika jurnallarında 300-dən çox elmi məqalə, 4 monoqrafiya, 30-dan çox dərs vəsaiti  çap olunmuşdur.

Kafedra əməkdaşları 2 problem üzrə (İnformatikanın tədrisi metodikası və hesablama riyaziyyatı) elmi-tədqiqat işləri aparırlar.

2022-cu ildə kafedrada  27nəfər professor-müəllim heyəti və  4 nəfər tədris-köməkçi  heyyəti çalışır. 1 nəfər p.e.d, professor,  9 nəfər fəlsəfə doktoru-dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi, 4 nəfər fəlsəfə doktor-baş müəllim 4 nəfər baş müəllim, 7 nəfər müəllim  fəaliyyət göstərir.

Kompüter elmləri

Vəzifəfə adı

kaf.müdiri

professor

dosent

dosent əvəzi

baş müəllim

müəllim

baş laborant

Say

1

1

9

1

8

7

4

 

Son illərdə kafedranın potensialı artmış, elmi dərəcəlilərin sayı çoxalmışdır. 2010-cu ildə dos.Ə.Q.Pələngov pedaqoji elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 2014-cı ildə isə  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın qərarı ilə professor diplomu verilmişdir. 2012-ci ildə Q.İ.Bəşirova pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır. 2017- cı ildə A.M.Qasımova pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır.

Fənnin adı

 

 

1

İnformatikanın nəzəri əsasları

 

2

Alqoritmlər nəzəriyyəsi

 

3

Kompüterin aparat və program təminatı

 

4

Proqramlaşma dilləri

 

5

Hesablama riyaziyyatı

 

6

Kompüter modelləşdirilməsi

 

7

Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

 

8

Robototexnika və proqramlaşdırma

 

9

İnformatika və təhsildə İKT

 

10

İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası.

 

11

Kompüter qrafikası

 

12

Təhsildə İT

 

13

Müasir təlim metodları

 

14

 

Seçmə fənlər:

1. Virtual təlim sistemi texnologiyaları (VTS)

2. Tətbiqi program vasitələri.

3. MATLab riyazi paket programı

4. MATCad riyazi paket programı

5. Web programlaşdırma

6.VBA programlaşdırma

 

Son illərdə kafedra əməkdaşları Turkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Dagistan və başqa ölkələrin universitetləri, elmi-tədqiqat institutları ilə daha sıx əlaqə saxlamış və elmi əməkdaşlıq etmişdir.

Riyaziyyat fakültəsinin dekanı Araz Fərəcov İstanbulda İstanbul Aydın Universitetində, Kompüter elmləri kafedrasının dosenti Səadət Mazanova və müəllimi Aynur Əliyeva İzmir şəhərində Ege Universiteti, Dokuz  Eylül Universiteti 2022-ci ildə layihə çərçivəsində (“Müasir təlim texnologiyalarına və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni məzmunlu təhsilin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tətbiqi) ezamiyyətdə olmuşdular. Ege Universiteti və İstanbul Aydın universitetləri ilə birgə seminar və konfrans, müəllimlərin mobillik və tələbələrin mübadiləsi üçün protokollar imzalanmışdır. Dokkuz Eylül Universiteti ilə protokollar hazırlığ mərhələsindədir. Ezamiyyət dövründə İstanbul Aydın Universitetinin Uluslararasi İlişkiler direktörlüğü ilə, Egitim fakültəsinin rəhbəri ilə və elmi heyəti ilə görüşlər keçirilmişdir. Uzaktan Eğitim mərkəzinin fəaliyyəti ilə və programları ilə  yaxından tanış olunub. Kafedra əməkdaşları  beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər:

 • 19-20 Avropa ittifaqının maliyyə dəstəyi ilə UNİCEF və “Reğional inkişaf” İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələr çərçivəsində inklüziv təhsil üzrə təlimdə 28 oktyabr-02 noyabr 2019- cu il tarixində;
 • Применение компьютера на уроках физики. Məqalə.Северо-Кавказский горно-металлургический институт. I Международная научно-практическая конференция;
 • Сравнительный анализ языков рутhон, С++ и Java для обучения студентов программированию, məqalə, Восточно Европейский научный журнал, cентябрь 2020;
 • Об обучении ВЕБ-проектам в 11 классе средней школы.Актуальные проблемы информатизации образования. Сборник начных трудов по материалам. Международной научно-практической конференции, Г.Черкесск-2020S.133-136. УДК 37: 004 ББК 74.32.81;
 • Современные тенденции развития информационных технологии в научных исследованиях и прикладных областях. Сборник докладах. Статья I Международной научно-практической конференции, Россия, Владикафказ, 27-28 март 2020.С.19-21.УДК 004 ББК 32.81.С56;
 • Краевых Задач Для Операторно–Дифференциальных Уравнений Второго Порядка В Пространстве Гладких Вектор–Функций. Məqalə. 3.Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi Ocak 18-19, 2020 Mardin–Türkiye;
 • О Гладких Решениях Операторно–Дифференциального Уравнения Второго Порядка В Гильбертово Пространство. Tezis. Ankara Iı. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,6-8 Mart 2020, Ankara;
 • О гладких решениях краевых задач на конечном отрезке для операторно-дифференциалъных уравнений второго порядка. Tezis. IV. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 29 Şubat - 01 Mart 2020;
 • “Alqoritmləşdirmənin əsasları” mövzusunun kollektivlə iş metodları ilə tədrisi sosiallaşma vasitə kimi, 3RD Karabagh international congress of modern studies in sosial and humanities, 7-10 iyun 2022;
 • Mobil texnologiyalardan istifadənin pedaqoji-psixoloji və metodoloji aspektləri, SCIENCE and TECHNOLOGIES» ІV International Scientific and Practical conference MATERIALS, Алматы, may-2022 .

Səadət Bəybala qızı Mazanova
Əbülfət Qulam oğlu Pələngov
Rəhimə Qurban qızı Cəlilova
Elşad Həmid oğlu Həmidov
Səadət Mazanova
Kafedra müdiri
Əbülfət Pələngov
Professor
Rəhimə Cəlilova
Dosent
Elşad Həmidov
Dosent


Ətraflı

Kafedra

Ünvan

Əlaqə nömrəsi

Elektron poçt ünvanı

Kompüter elmləri

Üzeyir Hacıbəyli 68

 (012) 498- 6393

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Bakı, AZ1000,
Ü.Hacıbəyli küç., 68

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search