Kafedranın tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Heyət
Əlaqə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyazi analiz kafedrası 1921-ci ildə yaranmışdır. Riyazi analiz kafedrası müasir riyaziyyatın aktual problemlərinə həsr olunmuş tədqiqat işi aparılan mərkəzlərdən biri kimi tanınmışdır. Kafedranın elmi istiqamətinin müəyyənləşməsində uzun illər kafedranın müdiri olmuş, əməkdar elm xadimi AMEA-nın akademiki, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof. İ.İ.İbrahimov (1948-1960), onun tələbəsi dos. Ə.S.Cəfərovun (1962-1978; 1988-1998) xüsusi rolu olmuşdur. Bunlardan başqa kafedraya prof.S.Y.Yaqubov (1978-1981), dos.Q.A.Orucov (1981-1988), prof. M.S.Cəbrayılov (1998-2011), prof. V.M.Qurbanov (2011-2016) rəhbərlik etmişlər. 2016-ci ilin sentyabr ayından isə kafedraya riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent B.Ə.Əliyev rəhbərlik edir. Prof.Y.Salmanovun, Prof.V.Musayevin, dos.C.N.Süleymanovun kafedranın nailliyətlərinin artmasında xüsusi əməyi olmuşdur.

Kafedranın fəaliyyəti müddətində riyaziyyatın bir çox sahələrində, o cümlədən, yaxınlaşma nəzəriyyəsi, daxilolma teoremləri, sıralar və daxilolma teoremləri, diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi, istiqamətlərində mühüm elmi nəticələr alınmışdır. Bu nəticələrin bir çoxu dünyanın yüksək reytinqli elmi jurnallarında çap olunmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektorunun əmri ilə riyaziyyat elmləri doktoru, prof. Bəhram Əli oğlu Əliyev 2016-cı ilin sentyabr ayından etibarən “Riyazi analiz” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyük laborant

Sayı

1

4

6

4

2

3

“Riyazi analiz”kafedrası fəaliyyətini iki istiqamətdə aparır: Riyazi analiz və Riyazi analizin tədrisinin aktual problemləri istiqamətləri. ADPU-nun “Riyaziyyat” fakültəsinin “Riyazi analiz” kafedrası ümumtəhsil məktəbləri üçün (V-XI siniflər) riyaziyyat müəllimliyi, riyaziyyat və informatika müəllimliyi və informatika müəllimliyi ixtisasları üzrə kadr hazırlığında bilavasitə iştirak edir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “AzərbaycanRespublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında aydın şəkildə göstərilir ki, ali məktəblərin kurikulumları normal vəziyyətdə deyil. Bu mənada Riyazi analiz kafedrası proqram, metodik göstəriş, dərs vəsaitlərini hazırlayarkən kurikulumun tələblərini nəzərə almalıdır ki, indiki nanotexnologiyalar dövründə rəqabətə davamlı, geniş riyazi biliklərə malik əsl riyaziyyat müəllimləri hazırlaya bilsin. Bütün bunlar “Riyazi analiz” kafedrasının əsas strateji hədəflərini şərtləndirir. .Kafedrada ştat üzrə 17 nəfər əməkdaş çalışır. Onlardan: elmlər doktoru professor-4, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent-6, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru baş müəllim-4, müəllim-2.

Kafedrada 3nəfər əvəzçi müəllim kimi , 1 nəfər isə saathesabı qaydada çalışır.

FƏNNİN  ADI

1

Riyazi analiz 1

2

Riyazi analiz 2

3

Riyazi analiz 3

4

Riyazi analiz 4

5

Adi diferensial tənliklər

6

Funksional analiz

7

Riyazi fizika tənlikləri

8

Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları.

9

Ümumi ölçülər nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı

10

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

11

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

12

Ali riyaziyyat Riyaziyyat

13

Məhdud variasiyalı funksiyalar nəzəriyyəsi.

14

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

15

Sosial iş Sosial işdə riy. metod

Riyazi analizin əlavə  fəsilləri

 

Məlikməmməd Saday oğlu Cəbrayılov
Vəli Məhərrəm oğlu Qurbanov
Rəhim Mikayıl oğlu Rzayev
Azad Məmməd oğlu Bayramov
Məlikməmməd Cəbrayılov
Professor
Vəli Qurbanov
Professor
Rəhim Rzayev
Professor
Azad Bayramov
Dosent


Ətraflı

Kafedra

Ünvan

Əlaqə nömrəsi

Elektron poçt ünvanı

Riyazi analiz

Üzeyir Hacıbəyli 68

(012) 493-48-24

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Kafedranın tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Heyət
Əlaqə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyazi analiz kafedrası 1921-ci ildə yaranmışdır. Riyazi analiz kafedrası müasir riyaziyyatın aktual problemlərinə həsr olunmuş tədqiqat işi aparılan mərkəzlərdən biri kimi tanınmışdır. Kafedranın elmi istiqamətinin müəyyənləşməsində uzun illər kafedranın müdiri olmuş, əməkdar elm xadimi AMEA-nın akademiki, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof. İ.İ.İbrahimov (1948-1960), onun tələbəsi dos. Ə.S.Cəfərovun (1962-1978; 1988-1998) xüsusi rolu olmuşdur. Bunlardan başqa kafedraya prof.S.Y.Yaqubov (1978-1981), dos.Q.A.Orucov (1981-1988), prof. M.S.Cəbrayılov (1998-2011), prof. V.M.Qurbanov (2011-2016) rəhbərlik etmişlər. 2016-ci ilin sentyabr ayından isə kafedraya riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent B.Ə.Əliyev rəhbərlik edir. Prof.Y.Salmanovun, Prof.V.Musayevin, dos.C.N.Süleymanovun kafedranın nailliyətlərinin artmasında xüsusi əməyi olmuşdur.

Kafedranın fəaliyyəti müddətində riyaziyyatın bir çox sahələrində, o cümlədən, yaxınlaşma nəzəriyyəsi, daxilolma teoremləri, sıralar və daxilolma teoremləri, diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi, istiqamətlərində mühüm elmi nəticələr alınmışdır. Bu nəticələrin bir çoxu dünyanın yüksək reytinqli elmi jurnallarında çap olunmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektorunun əmri ilə riyaziyyat elmləri doktoru, prof. Bəhram Əli oğlu Əliyev 2016-cı ilin sentyabr ayından etibarən “Riyazi analiz” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyük laborant

Sayı

1

4

6

4

2

3

“Riyazi analiz”kafedrası fəaliyyətini iki istiqamətdə aparır: Riyazi analiz və Riyazi analizin tədrisinin aktual problemləri istiqamətləri. ADPU-nun “Riyaziyyat” fakültəsinin “Riyazi analiz” kafedrası ümumtəhsil məktəbləri üçün (V-XI siniflər) riyaziyyat müəllimliyi, riyaziyyat və informatika müəllimliyi və informatika müəllimliyi ixtisasları üzrə kadr hazırlığında bilavasitə iştirak edir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “AzərbaycanRespublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında aydın şəkildə göstərilir ki, ali məktəblərin kurikulumları normal vəziyyətdə deyil. Bu mənada Riyazi analiz kafedrası proqram, metodik göstəriş, dərs vəsaitlərini hazırlayarkən kurikulumun tələblərini nəzərə almalıdır ki, indiki nanotexnologiyalar dövründə rəqabətə davamlı, geniş riyazi biliklərə malik əsl riyaziyyat müəllimləri hazırlaya bilsin. Bütün bunlar “Riyazi analiz” kafedrasının əsas strateji hədəflərini şərtləndirir. .Kafedrada ştat üzrə 17 nəfər əməkdaş çalışır. Onlardan: elmlər doktoru professor-4, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent-6, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru baş müəllim-4, müəllim-2.

Kafedrada 3nəfər əvəzçi müəllim kimi , 1 nəfər isə saathesabı qaydada çalışır.

FƏNNİN  ADI

1

Riyazi analiz 1

2

Riyazi analiz 2

3

Riyazi analiz 3

4

Riyazi analiz 4

5

Adi diferensial tənliklər

6

Funksional analiz

7

Riyazi fizika tənlikləri

8

Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları.

9

Ümumi ölçülər nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı

10

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

11

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

12

Ali riyaziyyat Riyaziyyat

13

Məhdud variasiyalı funksiyalar nəzəriyyəsi.

14

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

15

Sosial iş Sosial işdə riy. metod

Riyazi analizin əlavə  fəsilləri

 

Bəhram Əli oğlu Əliyev
Məlikməmməd Saday oğlu Cəbrayılov
Vəli Məhərrəm oğlu Qurbanov
Şəhla İbrahim qızı Əliyeva
Bəhram Əliyev
Kafedra müdiri
Məlikməmməd Cəbrayılov
Professor
Vəli Qurbanov
Professor
Azad Bayramov
Dosent


Ətraflı

Kafedra

Ünvan

Əlaqə nömrəsi

Elektron poçt ünvanı

Riyazi analiz

Üzeyir Hacıbəyli 68

(012) 493-48-24

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Bakı, AZ1000,
Ü.Hacıbəyli küç., 68

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search