Tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Heyət
Əlaqə

“Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası” kafedrası fəaliyyətini iki istiqamət-elmi-tədqiqat və tədris işləri aparır. Ənənəsinə sadiq qalaraq pedaqoji və elmi pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edir. Kafedra yarandığı gündən pedaqoji bilikləri təbliğ edən mərkəzə çevrilmişdir. Bu təbliğat əsasən mühazirələr, kitablar, məqalələr, elmi seminarlar və pedaqoji alimlərlə görüşlər vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Ayrı- ayrı vaxtlarda kafedranın əməkdaşları riyaziyyatın tədrisi metodikası ilə bağlı dərslik və elementar riyaziyyat ilə bağlı dərs vəsaiti hazırlayaraq tələbələrin istifadəsinə vermişdir. Prof. Azadxan Adıgözəlov tərəfindən hazırlanan “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kitabı uzun illər Azərbaycanın ali pedaqoji universitetlərində müəllim və tələbələrin istifadə etdiyi yeganə dərs vəsaiti olmuşdur. Müxtəlif illərdə kafedra əməkdaşlarından dos.A.Q.Cəfərov, dos.T.M.Əliyeva, dos.N.B.Nəsirov, b/m C.N.Abdullayeva, dos.M.V.Abdullayeva, b/m M.T.Rzayev və b. tədris vəsaitləri nəşr etdirmişdilər.

Hazırda kafedrada 13 nəfər- Allahverdi Cəfərov (kafedra müdiri), dosentlər:Tinatin Əliyeva, Novruz Nəsirov, Məlahət Abdullayeva, baş müəllimlər, Cəmilə Abdullayeva, Musa Rzayev, Solmaz Həsənova, Valeh Məmmədov, müəllimlər, İradə Zeynalova, Zalxa Qardaşova, Samirə Həsənli, Elnarə Qurbanova, Günel Şahməmmədova çalışır. Kafedranın böyük laborantı A.Ş.Abduləzova, laborantı H.E.Şıxıyeva elmi-tədqiqat, tədris-təcrübə işlərinin aparılmasında yaxından iştirak edirlər.

Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyük laborant

Sayı

1

0

4

4

4

1

 

“Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası” kafedrası fəaliyyətini iki istiqamət- elmi-tədqiqat və tədris işləri aparır. Ənənəsinə sadiq qalaraq pedaqoji və elmi pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edir. Kafedra yarandığı gündən pedaqoji bilikləri təbliğ edən mərkəzə çevrilmişdir. Bu təbliğat əsasən mühazirələr, kitablar, məqalələr, elmi seminarlar və pedaqoji alimlərlə görüşlər vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Ayrı- ayrı vaxtlarda kafedranın əməkdaşları riyaziyyatın tədrisi metodikası ilə bağlı dərslik və elementar riyaziyyat ilə bağlı dərs vəsaiti hazırlayaraq tələbələrin istifadəsinə vermişdir. Prof. Azadxan Adıgözəlov tərəfindən hazırlanan “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kitabı uzun illər Azərbaycanın ali pedaqoji universitetlərində müəllim və tələbələrin istifadə etdiyi yeganə dərs vəsaiti olmuşdur. Müxtəlif illərdə kafedra əməkdaşlarından dos.A.Q.Cəfərov, dos. T.M.Əliyeva, dos.N.B.Nəsirov, b/m C.N.Abdullayeva, dos.M.V.Abdullayeva, b/m M.T.Rzayev və b. tədris vəsaitləri nəşr etdirmişdilər.

Hazırda kafedrada 13 nəfər- Allahverdi Cəfərov (kafedra müdiri), dosentlər: Tinatin Əliyeva, Novruz Nəsirov, Məlahət Abdullayeva, baş müəllimlər, Cəmilə Abdullayeva, Musa Rzayev, Solmaz Həsənova, Valeh Məmmədov, müəllimlər, İradə Zeynalova, Zalxa Qardaşova, Samirə Həsənli, Elnarə Qurbanova, Günel Şahməmmədova çalışır. Kafedranın böyük laborantı A.Ş.Abduləzova, laborantı H.E.Şıxıyeva elmi-tədqiqat, tədris-təcrübə işlərinin aparılmasında yaxından iştirak edirlər.

Fənnin adı

1.

Elementar riyaziyyat -1

2.

Elementar riyaziyyat -1 (ingilis bölməsi)

3.

Elementar riyaziyyat -1 (rus bölməsi)

4.

Elementar riyaziyyat -2

5.

Elementar riyaziyyat -2 (ingilis bölməsi)

6.

Elementar riyaziyyat -2 (rus bölməsi)

7.

S\f. Triqonometrik çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər

8.

S\f. Triqonometrik çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər (rus bölməsi)

9.

S\f. Transendent tənliklər və bərabərsizliklər

10.

Riyaziyyatın tədrisi metodikası

11.

Riyaziyyatın tədrisi metodikası (rus bölməsi)

12.

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -1

13.

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -2

14.

Informatikanın tədrisi metodikası

15.

Informatikanın tədrisi metodikası (rus bölməsi)

16.

S\f. Ümumtəhsil kurikulumun əsasları

17.

S\f. Ümumtəhsil kurikulumun əsasları (rus bölməsi)

18.

Riyaziyyat təlimində pedaqoji və psixoloji yanaşmalar

19.

AMMEF (məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları)

20.

S\f. Həndəsənin aksiomatik qurulması yolları

21.

Məktəb riyaziyyat kursunda statistika və ehtimal elementlərinin tədrisi texnologiyası

22.

Məktəb riyaziyyat kursunda Ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi texnologiyası

23.

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir  problemləri

24.

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

25.

S\f. Üçbucaqda metrik münasibətlərə aid məsələlərin həlli texnologiyası

26.

Riyaziyyat kursunda riyazi struktur elementlərinin tədrisi texnologiyası

27.

S\f. Kəmiyyətlərin öyrədilməsinin ümumi məsələləri

28.

Riyazi termin və anlayışların formalaşdırılması texnologiyası

29.

Vektorların öyrədilməsi texnologiyası

30.

Riyaziyyatda məsələ həlli texnologiyası

   
   

Allahverdi Qədir oğlu Cəfərov
Tinatin Məmməd qızı Əliyeva
Novruz Baba oğlu Nəsirov
Məlahət Vərəhməd qızı Abdullayeva
Allahverdi Cəfərov
Kafedra müdiri
Tinatin Əliyeva
Dosent
Novruz Nəsirov
Dosent
Məlahət Abdullayeva
Dosent


Ətraflı

Kafedra

Ünvan

Əlaqə nömrəsi

Elektron poçt ünvanı

Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası

Üzeyir Hacıbəyli 68

 (012) 493-77-03

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Tarixi
Statistik göstəricilər
Elmi fəaliyyət
Tədris olunan fənlər
Heyət
Əlaqə

“Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası” kafedrası fəaliyyətini iki istiqamət-elmi-tədqiqat və tədris işləri aparır. Ənənəsinə sadiq qalaraq pedaqoji və elmi pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edir. Kafedra yarandığı gündən pedaqoji bilikləri təbliğ edən mərkəzə çevrilmişdir. Bu təbliğat əsasən mühazirələr, kitablar, məqalələr, elmi seminarlar və pedaqoji alimlərlə görüşlər vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Ayrı- ayrı vaxtlarda kafedranın əməkdaşları riyaziyyatın tədrisi metodikası ilə bağlı dərslik və elementar riyaziyyat ilə bağlı dərs vəsaiti hazırlayaraq tələbələrin istifadəsinə vermişdir. Prof. Azadxan Adıgözəlov tərəfindən hazırlanan “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kitabı uzun illər Azərbaycanın ali pedaqoji universitetlərində müəllim və tələbələrin istifadə etdiyi yeganə dərs vəsaiti olmuşdur. Müxtəlif illərdə kafedra əməkdaşlarından dos.A.Q.Cəfərov, dos.T.M.Əliyeva, dos.N.B.Nəsirov, b/m C.N.Abdullayeva, dos.M.V.Abdullayeva, b/m M.T.Rzayev və b. tədris vəsaitləri nəşr etdirmişdilər.

Hazırda kafedrada 13 nəfər- Allahverdi Cəfərov (kafedra müdiri), dosentlər:Tinatin Əliyeva, Novruz Nəsirov, Məlahət Abdullayeva, baş müəllimlər, Cəmilə Abdullayeva, Musa Rzayev, Solmaz Həsənova, Valeh Məmmədov, müəllimlər, İradə Zeynalova, Zalxa Qardaşova, Samirə Həsənli, Elnarə Qurbanova, Günel Şahməmmədova çalışır. Kafedranın böyük laborantı A.Ş.Abduləzova, laborantı H.E.Şıxıyeva elmi-tədqiqat, tədris-təcrübə işlərinin aparılmasında yaxından iştirak edirlər.

Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

Vəzifə adı

Kafedra müdiri

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

Böyük laborant

Sayı

1

0

4

4

4

1

 

“Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası” kafedrası fəaliyyətini iki istiqamət- elmi-tədqiqat və tədris işləri aparır. Ənənəsinə sadiq qalaraq pedaqoji və elmi pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edir. Kafedra yarandığı gündən pedaqoji bilikləri təbliğ edən mərkəzə çevrilmişdir. Bu təbliğat əsasən mühazirələr, kitablar, məqalələr, elmi seminarlar və pedaqoji alimlərlə görüşlər vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Ayrı- ayrı vaxtlarda kafedranın əməkdaşları riyaziyyatın tədrisi metodikası ilə bağlı dərslik və elementar riyaziyyat ilə bağlı dərs vəsaiti hazırlayaraq tələbələrin istifadəsinə vermişdir. Prof. Azadxan Adıgözəlov tərəfindən hazırlanan “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kitabı uzun illər Azərbaycanın ali pedaqoji universitetlərində müəllim və tələbələrin istifadə etdiyi yeganə dərs vəsaiti olmuşdur. Müxtəlif illərdə kafedra əməkdaşlarından dos.A.Q.Cəfərov, dos. T.M.Əliyeva, dos.N.B.Nəsirov, b/m C.N.Abdullayeva, dos.M.V.Abdullayeva, b/m M.T.Rzayev və b. tədris vəsaitləri nəşr etdirmişdilər.

Hazırda kafedrada 13 nəfər- Allahverdi Cəfərov (kafedra müdiri), dosentlər: Tinatin Əliyeva, Novruz Nəsirov, Məlahət Abdullayeva, baş müəllimlər, Cəmilə Abdullayeva, Musa Rzayev, Solmaz Həsənova, Valeh Məmmədov, müəllimlər, İradə Zeynalova, Zalxa Qardaşova, Samirə Həsənli, Elnarə Qurbanova, Günel Şahməmmədova çalışır. Kafedranın böyük laborantı A.Ş.Abduləzova, laborantı H.E.Şıxıyeva elmi-tədqiqat, tədris-təcrübə işlərinin aparılmasında yaxından iştirak edirlər.

Fənnin adı

1.

Elementar riyaziyyat -1

2.

Elementar riyaziyyat -1 (ingilis bölməsi)

3.

Elementar riyaziyyat -1 (rus bölməsi)

4.

Elementar riyaziyyat -2

5.

Elementar riyaziyyat -2 (ingilis bölməsi)

6.

Elementar riyaziyyat -2 (rus bölməsi)

7.

S\f. Triqonometrik çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər

8.

S\f. Triqonometrik çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər (rus bölməsi)

9.

S\f. Transendent tənliklər və bərabərsizliklər

10.

Riyaziyyatın tədrisi metodikası

11.

Riyaziyyatın tədrisi metodikası (rus bölməsi)

12.

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -1

13.

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -2

14.

Informatikanın tədrisi metodikası

15.

Informatikanın tədrisi metodikası (rus bölməsi)

16.

S\f. Ümumtəhsil kurikulumun əsasları

17.

S\f. Ümumtəhsil kurikulumun əsasları (rus bölməsi)

18.

Riyaziyyat təlimində pedaqoji və psixoloji yanaşmalar

19.

AMMEF (məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları)

20.

S\f. Həndəsənin aksiomatik qurulması yolları

21.

Məktəb riyaziyyat kursunda statistika və ehtimal elementlərinin tədrisi texnologiyası

22.

Məktəb riyaziyyat kursunda Ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi texnologiyası

23.

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir  problemləri

24.

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

25.

S\f. Üçbucaqda metrik münasibətlərə aid məsələlərin həlli texnologiyası

26.

Riyaziyyat kursunda riyazi struktur elementlərinin tədrisi texnologiyası

27.

S\f. Kəmiyyətlərin öyrədilməsinin ümumi məsələləri

28.

Riyazi termin və anlayışların formalaşdırılması texnologiyası

29.

Vektorların öyrədilməsi texnologiyası

30.

Riyaziyyatda məsələ həlli texnologiyası

   
   

Allahverdi Qədir oğlu Cəfərov
Tinatin Məmməd qızı Əliyeva
Novruz Baba oğlu Nəsirov
Məlahət Vərəhməd qızı Abdullayeva
Allahverdi Cəfərov
Kafedra müdiri
Tinatin Əliyeva
Dosent
Novruz Nəsirov
Dosent
Məlahət Abdullayeva
Dosent


Ətraflı

Kafedra

Ünvan

Əlaqə nömrəsi

Elektron poçt ünvanı

Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası

Üzeyir Hacıbəyli 68

 (012) 493-77-03

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Bakı, AZ1000,
Ü.Hacıbəyli küç., 68

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search